Welkom bij ´t Alvermanneke

  De raad van bestuur en alle medewerkers heten u van harte welkom in de buitenschoolse
  opvang ’t Alvermanneke. VZW ’t Alvermanneke organiseert opvang in Zonhoven.

  banner home

  Tijdens de vakantie zijn we actief op één centrale locatie.

  Tijdens het schooljaar vindt de opvang plaats in opvanglokalen in vijf kleuter-, lagere
  en basisscholen van Zonhoven.

  Kinderen die aan het kleuter en lager onderwijs kunnen deelnemen, zijn de doelgroep
  van ‘t Alvermanneke. De werking staat open voor alle kinderen, zonder onderscheid van
  geslacht, ras, levensbeschouwelijke of politieke overtuiging.

  We streven naar een goede samenwerking met elke ouder.
  Daarom willen we u alvast goed informeren over onze werking en de regels die nodig
  zijn om tot een goede opvang te komen.

  We danken u alvast voor uw vertrouwen, Raad van bestuur en personeel van
  Vzw ’t Alvermanneke.

  Nieuws

  Beste ouders

  Bij de start van dit nieuwe schooljaar zien we ons genoodzaakt de tarieven voor onze opvangmomenten lichtjes aan te passen.

  U vindt deze nieuwe tarieven hier. Onze tarieven liggen binnen de normen die Agentschap Opgroeien oplegt en zijn volledig conform.

  Ouders hebben in bepaalde gevallen nog steeds recht op éénouderkorting, korting voor gelijktijdige aanwezigheid van kinderen of het sociaal tarief.

  In ons huishoudelijk reglement kan u de voorwaarden hiervoor nalezen.

  Voor de betaalde bedragen krijgt u nog steeds één keer per jaar een fiscaal attest dat u kan gebruiken voor uw aangifte personenbelasting.

  Bij vragen of bemerkingen, aarzel niet ons te contacteren.

  Locatie 't Alvermanneke

  Contact

   alvermannkegsmklein      Tel: 011/.81.69.87

  info@alvermanneke.be

  Ma-Vr 09.00 - 17.00

  Opvanglocaties

  De Horizon
  Tel.: 0478/91.27.07.
  De Kleurdoos
  Tel.: 0478/37.37.22.
  De Lettermolen
  Tel.: 0472/39.45.56
     

  De St@rtbaan
  Tel.: 0476/38.97.45
  De Zonnewijzer
  Tel.: 0471/68.27.67

   

  Locatie

  't Alvermanneke

  Dijkbeemdenweg 18
  3520 Zonhoven