Wie zijn we?


Welkom bij ´t Alvermanneke


De raad van bestuur en alle medewerkers heten u van harte welkom in de buitenschoolse opvang ’t Alvermanneke.

VZW ’t Alvermanneke organiseert opvang in Zonhoven. Tijdens de vakantie zijn we actief op één centrale locatie. Tijdens het schooljaar vindt de opvang plaats in opvanglokalen in vijf kleuter-, lagere en basisscholen van Zonhoven.

Kinderen die aan het kleuter en lager onderwijs kunnen deelnemen, zijn de doelgroep van ‘t Alvermanneke. De werking staat open voor alle kinderen, zonder onderscheid van geslacht, ras, levensbeschouwelijke of politieke overtuiging.

We streven naar een goede samenwerking met elke ouder. Daarom willen we u alvast goed informeren over onze werking en de regels die nodig zijn om tot een goede opvang te komen.

We danken u alvast voor uw vertrouwen,

Raad van bestuur en personeel van
Vzw ’t Alvermanneke.

Wil je onze nieuwsbrief ook ontvangen? Laat dan je e-mailadres achter.