Prijzen

Tarieven - gelden vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 worden de tarieven voor buitenschoolse kinderopvang aangepast.
De tarieven zijn conform de wetgeving (besluit Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiering van initiatieven voor buitenschoolse opvang ( BS 27 april 2001), gewijzigd door het besluit van 25 januari 2002 (BS 27 februari 2002).

Volgende nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari 2019:

- Voorschoolse opvang: 0,80 euro per begonnen half uur
- Naschoolse opvang: 2.60 eerste uur, daarna 0,80 euro per begonnen half uur
- Woensdagnamiddag: dezelfde tarieven als bij vakantiedagen. Indien de berekening per half uur voordeliger is wordt deze toegepast.


Tijdens de schoolvrije dagen (vakantiedagen en pedagogische studiedagen / lokale verlofdagen):
De ouderbijdrage wordt vastgesteld o.b.v. de duur van de aanwezigheid

Dagdelen Duur aanwezigheid Prijzen / Korting (25 %)
Volledige dag + 6 uren 11,30 euro / 8,47 euro
Halve dag tss 3 en 6 uren 6,70 euro / 5.03 euro
Derde deel minder dan 3 uren 4,85 euro / 3,64 euro

Kortingen
- Gelijktijdige aanwezigheid. Indien meerdere kinderen uit éénzelfde gezin gelijktijdig aanwezig zijn , wordt er 25 % korting gegeven op de basisouderbijdrage voor elk kind.
- Eénoudergezinnen. Kinderen uit een éénoudergezin krijgen voor elk kind een korting
van 25% op de basisprijs Deze korting kan niet gecumuleerd worden met de korting bij gelijktijdige opvang.
! ! Deze korting wordt alleen toegepast indien ‘t Alvermanneke beschikt over een attest gezinssamenstelling van de gemeente. Dit attest wordt jaarlijks, vóór 15 februari opnieuw afgeleverd door de ouders. Indien dit document niet wordt voorgelegd, wordt de normale prijs toegepast.
- Sociaal tarief: Indien de financiële situatie van de ouders daartoe aanleiding geeft kan er een sociaal tarief gehanteerd worden. Dit sociaal tarief bedraagt 50 % van de totale
ouderbijdrage. Ouders kunnen zich hiervoor richten tot de coördinator. Deze korting kan gecumuleerd worden met de korting bij gelijktijdige aanwezigheid.

Wil je onze nieuwsbrief ook ontvangen? Laat dan je e-mailadres achter.